Poskytujeme komplexný servis v oblasti zemných výkopových prác. Každá stavba je tak silná, ako jej dobre a kvalitne vykopané a postavené základy.  Naša spoločnosť Vám garantuje profesionálny prístup ku každej zákazke.

Zemné práce

 • terénne úpravy – pozemku, záhrad, zrovnanie terénu
 • hrubé terénne úpravy
 • úprava svahu – zarovnanie a tvorba svahu
 • prípravné stavebné práce
 • odvoz zeminy a sute
 • drenáž a odvodnenie pozemku
 • odvoz odpadu

Výkopové práce

 • výkop základov pre rodinné domy, budovy, chaty
 • výkop inžinierskych sietí (voda, plyn, elektrina, kanalizácia)
 • výkopy súvisiace s opravou inžinierskych sietí
 • výkop základov pre plot, oporný múr, chodník, cestu alebo parkovisko
 • výkop jám a rýh rôznych rozmerov
 • výkopy jazier a bazénov
 • odvoz odpadu