Búracie práce

  • demolácia budov, objektov a hál
  • búranie starých domov, budov, objektov a hál
  • búranie betónových podláh
  • búranie betónových chodníkov a betónových plôch
  • rozbíjanie betónov a skál
  • likvidácia a odvoz odpadu